Zelfvertrouwen - Onafhankelijkheid - Vrijheid

NYNKE ALGERA LOGOPEDIE

Ervaart u door ziekte of een aandoening problemen met spraak, taal en slikken? Met een logopedische behandeling kan ik u helpen weer beter te functioneren.
Parkinson, beginnende dementie, een spierziekte of een CVA, het zijn allemaal mogelijke oorzaken van problemen met spreken, taal en slikken. De gevolgen gaan verder dan ongemak; mensen worden onzeker, afhankelijk en verliezen plezier in eten en drinken. Logopedie kan de kwaliteit van leven behoorlijk verbeteren. Het helpt bij het (weer) zelfstandig en zonder problemen kunnen eten en drinken. En… wie duidelijk kan communiceren houdt veel langer de regie over zijn leven. Dat is vrijheid.

Senior woman enjoying meal in kitchen

Over mij

Mijn werk als logopedist in een grote zorginstelling gaf me zoveel voldoening dat ik besloot mij te specialiseren in logopedie voor volwassenen en senioren. Ik startte een eigen praktijk in Bolsward en help sinds 2017 als logopedist mensen die worstelen met taal, spreken en slikken als gevolg van een ziekte of aandoening.

Het mooie van mijn werk vind ik dat ik iets kan betekenen voor mensen in een moeilijke levensfase. Mijn behandeling is gericht op het versterken van zelfvertrouwen en onafhankelijkheid.

2025-21
Nynke Algera, Logopedist

Gediplomeerd logopedist

Mijn diploma haalde ik aan de Hanze Hogeschool in Groningen, het vak leerde ik in de praktijk. Mijn kennis houd ik up-to-date en nog elke dag leer ik bij. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Afasienet en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook ben ik als zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet en ben ik geregistreerd afasietherapeut.

Specialismes

Mijn expertise ligt in de behandeling van volwassenen en senioren die als gevolg van een ziekte of aandoening problemen ervaren met taal, spreken en slikken. Problemen die ontstaan als de functionaliteit van de spieren afneemt door bijvoorbeeld ALS of een CVA, of door een hersenziekte als dementie. Bij mensen met beginnende dementie geef ik uitleg over de ziekte en de veranderingen in de taalvaardigheid. Door meer inzicht en begrip ontstaat vaak een betere communicatie. En wie beter in staat is te communiceren, kan langer zelfstandig blijven wonen en functioneren.

Maatwerk​

Hulpvragen zijn heel divers en daarom is mijn behandeling altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Vragen waar ik dagelijks mee te maken heb zijn bijvoorbeeld:

- Hoe kan ik weer makkelijker eten en drinken en wat kan ik doen om mijn spraak te verbeteren?
- Ik heb last van speekselverlies of hoestklachten. Wat is daaraan te doen?
- Ik ben minder verstaanbaar door de ziekte van Parkinson. Hoe kan ik beter communiceren met mijn omgeving?

Werkgebied

Mijn werkgebied beslaat globaal de Zuidwesthoek van Friesland. In Bolsward heb ik mijn eigen praktijk. Lukt het u niet om naar mijn praktijk te komen? Dan kom ik naar u toe. Behalve in mijn eigen praktijk ben ik werkzaam in het Therapiecentrum Sneek. Ook werk ik samen met Logopedie Lemmer, Willewiis Logopedie en Gezondheidscentrum Het Want in Franeker.

Bolsward

Praktijk Bolsward
De Smjunt 11
8702 DA Bolsward

Sneek

Therapiecentrum Sneek
Westereems 4A
8602 CR Sneek

Franeker

Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 12
8802 PV Franeker

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over de logopedische behandeling op het gebied van spraak, taal en slikken?

Kosten

Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen onder het eigen risico. Een verwijzing voor logopedie kunt u opvragen via uw huisarts of medisch specialist. Bij bezoek aan huis is het belangrijk dat dit vermeld staat op de verwijzing.

Afspraak maken

Neem gerust telefonisch contact met mij op (06 14 65 44 16) of stuur een bericht, ik kom u graag meer vertellen.